Hunden och vargen

Att hundar och vargar är släkt med varandra är något vi alla lärde oss tidigt i livet. Detta är så klart man ser mycket tydligare…

Allt om djuruppfödning

Inom begreppet djuruppfödning ingår avel, uppfödning och vård av djur som hålls i fångenskap. Djur som lever i fångenskap och tas omhand av människan kallas…