Category: Djur

Starta ett katteri

Ett katteri är en kennel men med katter istället för med hundar. Det finns ett tiotal raskatter i Sverige som det avlas flitigt på och…

Allt om djuruppfödning

Inom begreppet djuruppfödning ingår avel, uppfödning och vård av djur som hålls i fångenskap. Djur som lever i fångenskap och tas omhand av människan kallas…