Month: april 2018

Att starta kennel

Att driva kennel är på många sätt en fantastisk möjlighet till att jobba med det man älskar allra mest, men det är även viktigt att…

Hunden och vargen

Att hundar och vargar är släkt med varandra är något vi alla lärde oss tidigt i livet. Detta är så klart man ser mycket tydligare…

Allt om djuruppfödning

Inom begreppet djuruppfödning ingår avel, uppfödning och vård av djur som hålls i fångenskap. Djur som lever i fångenskap och tas omhand av människan kallas…